studenternas rätt till a-kassa under sommaren

Skriftlig fråga 1998/99:758 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)
Fråga 1998/99:758 av Maria Larsson (kd) till näringsministern om studenternas rätt till a-kassa under sommaren

den 21 juni

 

De ändrade reglerna vad gäller arbetslöshetsförsäkringen medförde att ett stort antal studerande, som ej erhöll sommarjobb, gick arbetslösa utan a-kasseersättning förra sommaren. Den akuta situationen löstes på ett tillfälligt sätt. I år verkar problemet upprepa sig. Inget permanent förslag till lösning har presenterats under året som gått varför problemet kvarstår även denna sommar.

Tidigare kunde studenter som var inne i a-kassesystemet få ersättning från a-kassan under sommaruppehållet om de inte kunde få arbete. Den lagändring som ledde till att vissa studenter miste a-kassan under sommaren ingick i en proposition som behandlade arbetslöshetsförsäkringen i sin helhet. Ett enda ord ändrades i lagtexten beträffande den s.k. ramtiden på tolv månader för prövning av arbetsvillkoret och medförde att ramtiden skulle gälla avslutad heltidsutbildning. I normala fall detaljbehandlas varje enskild lagtextförändring i en proposition, men så var inte fallet i denna proposition.

Det är motsägelsefullt att den nuvarande utformningen av arbetslöshetsförsäkringen får kvarstå i ett samhälle som rustar sig med slagorden "livslångt lärande" och "kunskapssamhälle". Alla former av studier bör vara överhoppningsbar tid i en arbetslöshetsförsäkring som verkar i ett kunskapssamhälle.

 

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att komma till rätta med problemet på kort och på lång sikt?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarad: 1999-08-11 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga