studentbostäder för människor med funktionshinder

Skriftlig fråga 2000/01:13 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 21 september

Fråga 2000/01:13

av Sonja Fransson (s) till miljöminister Kjell Larsson om studentbostäder för människor med funktionshinder

För några månader sedan antog riksdagen "En nationell handlingsplan för handikappolitiken".

Det är ett viktigt dokument för att göra Sverige tillgängligare för människor med funktionshinder. Samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Det står bl.a. att tillgänglighet och användbarhet ska genomsyra statliga byggprojekt samt att handikapperspektivet bör beaktas vid åtgärder som finansieras med statligt stöd.

Jag blir dock orolig när jag kan läsa i tidningar om att "Bebyggda vindar skulle ge ett par tusen nya lägenheter, om man slipper hisstvånget. Detta skulle framförallt täcka behovet av små lägenheter för studenter".

Samtidigt arbetar Sisus (Statens institut för utbildningsstöd) energiskt för att påverka högskolor och universitet att förbättra sin tillgänglighet så att studenter med funktionshinder ska kunna studera och bo på studieorten på samma villkor som alla andra studenter.

Min fråga är därför:

Vad avser ministern göra för att ombyggnader och nybyggnader av studentbostäder följer den nationella handlingsplanen och blir tillgängliga också för studenter med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-09-22 Anmäld: 2000-10-03 Besvarad: 2000-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-04)