strukturella reformer för yrkeslärarutbildningen

Skriftlig fråga 2004/05:1157 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 7 mars

Fråga 2004/05:1157

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren om strukturella reformer för yrkeslärarutbildningen

Under 1990-talets fem första år examinerades ca 800 yrkeslärare per år för att sjunka till ca 300 per år de senaste fem åren. Orsakerna till detta kan vara flera: de sökandes ålder är ofta 30@40 år med tio@femton års yrkeserfarenhet.

Det finns flera problem. Redan yrkesverksamma människor, oftast socialt etablerade med familj, ser inte studiemedel med lån som en realistisk möjlighet att finansiera en studietid där lönen senare som utbildade lärare oftast inte är högre än den lön de haft som yrkesverksamma. Inte sällan förekommer misstänksamhet mot den akademiska världen och den ekonomiska situationen gör att många inte kan tänka sig att sätta sig i skuld för denna utbildning eller flytta från familjen för studier på annan ort.

Validering och den särskilda lärarutbildningen (Säl) är bra som tillfälliga vägar. Valideringen resulterar ofta i 40 högskolepoäng. Säl innebär att obehöriga lärare arbetar kvar på deltid på sin skola och studerar till lärare under tiden. Kristdemokraterna är mycket positiva till dessa lösningar, men är mer intresserade av att de underliggande strukturella problemen åtgärdas. Vi har bland annat föreslagit att man bör titta närmare på hur yrkeslärarutbildningen är upplagd i Norge och Danmark.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att genomföra strukturella reformer som gynnar yrkeslärarutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-03-07 Anmäld: 2005-03-08 Besvarad: 2005-03-16 Svar anmält: 2005-03-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-16)