Stroke bland unga vuxna

Skriftlig fråga 2019/20:187 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är en oroande utveckling att stroke ökar bland yngre. I åldersgruppen 35 till 44 år har förstagångsinsjuknanden i stroke sedan mitten av 1990-talet ökat med 18 procent för män och 16 procent för kvinnor. Orsakerna till denna ökning av stroke bland yngre är inte klarlagda. En rapport från patientföreningen visar att endast 5 av 21 landsting och regioner uppfyller Socialstyrelsens riktlinjer gällande sjukdomen familjär hyperkolesterolemi.

Detta är en ärftlig sjukdom som medför kraftigt förhöjda värden LDL-kolesterol i blodet. Denna sjukdom riskerar, om den inte upptäcks i tid, att leda till att många drabbas av en hjärt-kärlsjukdom i unga år, vilket kan leda till en för tidig död i hjärtinfarkt eller stroke. Totalt uppskattas uppemot 50 000 personer i Sverige bära på gener som ger denna sjukdom. Skillnaderna är mycket stora gällande hur regionerna hanterar denna sjukdom. De största bristerna förefaller finnas i primärvården.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att minska strokerisken hos unga vuxna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga