stridsbåtar från försvaret

Skriftlig fråga 2002/03:1278 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 6 augusti

Fråga 2002/03:1278

av Jeppe Johnsson (m) till försvarsminister Leni Björklund om stridsbåtar från försvaret

Sjöräddningssällskapet disponerar sedan några år, först tre och sedan ytterligare sju, av försvarets stridsbåtar, med det villkoret att Sjöräddningssällskapet står för drift och underhåll. Detta har Sjöräddningssällskapet skött utan anmärkning. Pengarna till verksamheten har samlats in ideellt på olika sätt. Lånet av båtar från försvaret gjordes möjligt genom att regeringen beslöt att göra ett undantag från den så kallade anslagsförordningen.

Nu kräver Försvarsdepartementet att 250 000 kr per år tas ut i hyra för varje båt. Det är inte så att försvaret behöver båtarna. Alternativet blir förmodligen att båtarna läggs i malpåse. Detta är slöseri med gemensamma medel. I värsta fall kommer kanske båtarna i stället att avyttras vid någon framtida överskottsförsäljning.

I Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel (2002/03:RR18) finns förslag som skulle möjliggöra att sjöräddningen även i fortsättningen kan disponera de aktuella stridsbåtarna på nuvarande villkor.

Är försvarsministern beredd att skjuta upp beslutet att ta ut hyra av sjöräddningen tills riksdagen har behandlat förslagen från Riksdagens revisorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarad: 2003-08-19 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-19)