Stressrelaterade sjukdomar

Skriftlig fråga 2017/18:278 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

SVT Värmland rapporterade nyligen att antalet sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar ökar. I Värmland var nästan 1 300 personer sjukskrivna vid årsskiftet, en ökning med 29 procent jämfört med 2015. I december 2016 var 1 047 kvinnor och 252 män sjukskrivna med en stressdiagnos. Året innan var siffrorna 810 kvinnor och 199 män. Det är otäckt att problemet ökar och att kvinnor är en stor majoritet. Det visar kanske på hur ojämställt vårt arbetsliv är i dag.

Sverige var världsledande i de här frågorna fram till 2007 då den borgerliga regeringen valde att lägga ned det välfungerande Arbetslivsinstitutet. Även nedskärningar inom ämnet arbetsvetenskap har lett till att en tredjedel av forskningen lagts ned. I stället präglas debatten i dag av partiska utredningar från näringsliv och fackliga organisationer. Regeringen har nu inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap som får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö. Ett bra beslut för att få ordning på arbetsmiljöarbetet, men arbetslivet är bara en del av den stressrelaterade problematiken.

Det är inte bara i Värmland som problemet är stort; sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt i hela landet de senaste åren. Orsakerna till detta är såklart många, men mycket i dagens samhälle handlar om att vi ska prestera både på jobbet och på fritiden. Osunda ideal och en strävan att jämföra sig med andra är ett samhällsproblem. Tillsammans med skolans och arbetslivets stress leder detta till en ohållbar livssituation. Jag har själv varit med om när kroppen säger ifrån och vet hur illa det är. Stress är en folksjukdom som inte bara påverkar vuxna utan även drabbar barn och unga, från alla samhällsklasser.

Just nu känns det som att vi sätter ett plåster på ett brutet ben. Fler insatser krävs för att komma till rätta med denna oroande utveckling och här spelar forskningen en avgörande roll för att vända trenden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att bryta trenden med ökade stressrelaterade sjukdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga