Stress hos personal på äldreboenden

Skriftlig fråga 2017/18:1235 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Det råder stor brist på utbildad personal inom äldreomsorgen, och det är en bransch som länge har haft höga sjuktal. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 58 procent av sjukfrånvaron på särskilda boenden har sociala och organisatoriska orsaker.

Tidningen Dagens Samhälle publicerade nyligen en artikel där det gick att läsa att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt inom äldreomsorgen. Tidningen har begärt ut statistik från åren 2015 till 2017 över alla anmälningar enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen från skyddsombud med begäran om en arbetsmiljöåtgärd. På två år har antalet anmälningar i äldreomsorgen fördubblats. På arbetsmarknaden i stort har det skett en viss ökning under dessa år, men den största ökningen har skett inom vård och omsorg, främst på särskilda boenden för äldre.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket inom äldreomsorgen skyndsamt ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Överlämnad: 2018-04-30 Anmäld: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-09 Sista svarsdatum: 2018-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga