Strategiskt branschprogram för digital era

Skriftlig fråga 2012/13:704 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 14 augusti

Fråga

2012/13:704 Strategiskt branschprogram för digital era

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Facebooks datacenter som nu växer fram i Luleå är det största i sitt slag som någonsin byggts i Europa och det nordligaste i världen av den här storleken. Klimat, tillgången till ren energi, bra mark och välutbildad arbetskraft har lyfts fram som avgörande faktorer för etableringen.

Det är början på en helt ny industriera för hela regionen, som i och med etableringen blir en nod för datatrafik i hela Europa. Investeringar i datacenter växer kraftigt över världen och öppnar mängder av möjligheter kopplade till en ny digital era i ett land som Sverige. Det handlar om utbildning, forskning, entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer som en naturlig del av den nya industri som starkt växer fram.

Möjligheterna är många, och nu handlar det om att investera för framtiden och jobben. Vi behöver tydligt ta vara på den nya digitala era som satt Luleå på kartan bland globala företag inom högteknologiska och energikrävande verksamheter. Tillsammans genom en triple helix-samverkan kan vi stärka Luleåregionen och genom det också stärka Sveriges ställning som ett högteknologiskt och innovativt land i en växande ny basindustri.

Det är hög tid att utveckla ett strategiskt branschprogram för den nya digitala eran i Sverige. Det handlar bland annat om att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet och att säkerställa en nödvändig infrastruktur och kvalificerad arbetskraft.

Är näringsministern beredd att ta initiativ till ett strategiskt branschprogram för den digitala eran för att ytterligare utveckla serverhallsetableringarna i Luleå och för att stärka Sveriges ställning på det digitala området?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-14 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-28 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-28)