strategi mot farligt ensamarbete

Skriftlig fråga 2000/01:1335 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni

Fråga 2000/01:1335

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Mona Sahlin om strategi mot farligt ensamarbete

Många arbetstagare finns på arbetsplatser där våld och hot är vanliga. Psykiskt och fysiskt våld som efter en hotfull eller våldsam situation kan vara en tragedi för den enskilde. Rädsla och risk för våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för stora yrkesgrupper. Inom den privata servicesektorn finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och rån eller annat fysiskt våld.

Butiksrån sker i två tredjedelar av fallen vid ensamarbete i butiken. Butiksrån drabbar ofta unga kvinnor som jobbar på sin första arbetsplats. Ensamarbete i butik visar ingen tendens att minska. Att ha lite personal, sena öppettider och lägen med låga hyreskostnader har blivit de mindre butikernas konkurrensmedel mot stormarknaderna, en konkurrenssituation som givetvis ökar rånriskerna.

Kvinnors och ungdomars arbetssituation med avseende på psykisk stress och riskerna för hot och våld måste placeras i centrum av ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Att minimera farligt ensamarbete måste vara en central del av ett sådant långsiktigt arbetsmiljöarbete. För att vända utvecklingen krävs en samlad strategi mot hot och våld i arbetslivet.

Jag vill fråga statsrådet Sahlin om hon är beredd att vidta åtgärder för att minimera ensamarbete.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-05 Anmäld: 2001-06-12 Besvarad: 2001-06-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-14)