strategi i samband med ny programperiod i EU

Skriftlig fråga 1999/2000:1012 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 24 maj

Fråga 1999/2000:1012

av Bengt-Ola Ryttar (s) till näringsminister Björn Rosengren om strategi i samband med ny programperiod i EU

I samband med att en ny programperiod inleds inom EU kan framtiden för olika projekt bli ytterst oviss. Ett sådant exempel är Prototypverkstaden Dalarna, vars syfte är att främja produktutveckling och ökad sysselsättning, vilket är nog så angeläget med tanke på den dystra statistiken över utflyttningen från Dalarnas län.

Prototypverkstaden Dalarna verkar inom ramen för mål 2 Bergslagen. Enligt uppgift kan inga beslut om nya EU-medel tas förrän i november eller december 2000. Fram till halvårsskiftet är finansieringen för Prototypverkstaden tryggad men oklart är vad som händer under andra halvåret 2000.

Sannolikt är detta bara ett exempel bland flera där ovissheten om framtiden är stor.

Jag vill mot den bakgrunden fråga näringsministern vilken strategi Näringsdepartementet har i samband med att ny programperiod inleds för att hantera projekt liknande Prototypverkstaden Dalarna i avvaktan på beslut om nya EU-medel.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-25 Anmäld: 2000-05-30 Besvarad: 2000-05-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-31)