Strategi för medial närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2014/15:70 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det svenska medielandskapet förändras snabbt, när papperstidningarnas upplagor minskar och allt fler går över till digitala medier. En kartläggning från Södertörns högskola visar att närmare 100 lokalredaktioner har lagts ned under de senaste tio åren. Antalet journalister har minskat med 25 procent under denna tid och antalet lokalreportrar med 34 procent. Dessutom har många kommuner förlorat sin enda tidning.

Nyhetsfokus förskjuts, när nyheterna blir allt mer Stockholmscentrerade. Bland annat har TV4 lagt ned alla sina lokalredaktioner, TT:s tre redaktioner i Norrland har försvunnit och DN:s enda journalist norr om Stockholm finns inte kvar. Kvällstidningars redaktioner i Malmö och Göteborg har kraftigt bantats. Detta ökar klyftorna mellan landets olika delar.

Utvecklingen har lett till en dramatisk försämring av den journalistiska närvaron i kommunerna, som sociala medier svårligen kan ersätta. Medborgare förlorar viktig information, när kommunpolitiken inte längre granskas. Boende på mindre orter och på landsbygden får inte veta vad som händer på den egna orten.

Bristande kunskaper om lokala förhållanden och frånvaron av medial granskning av makten riskerar att leda till minskat engagemang. Detta är ett allvarligt hot mot demokratin. Undersökningar visar att läsare vill ha lokala nyheter, varför lokala tidningar har varit en viktig grund för vår demokrati.

Avser kultur- och demokratiministern att utarbeta en strategi som stärker den mediala närvaron i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-11-13 Överlämnad: 2014-11-13 Anmäld: 2014-11-14 Svarsdatum: 2014-11-26 Sista svarsdatum: 2014-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga