Strategi för att få fler internationella evenemang

Skriftlig fråga 2007/08:1625 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Vid ett flertal tillfällen under det senaste året har jag ställt frågor till olika ministrar angående regeringens arbete med att forma en strategi för att stärka förutsättningarna för fler internationella evenemang i Sverige. Frågan har vid olika tillfällen haft fokus på till exempel scoutrörelsens förutsättningar, idrottsrörelsens möjligheter och turistnäringens tillväxt.

Vid samtliga tillfällen har olika ministrar uttalat sig positivt om att forma en strategi för att stödja möjligheten till att vi får fler internationella evenemang till Sverige. Idrottsministern bjöd in idrottens företrädare för att diskutera samarbete kring internationella idrottsevenemang. Alla aktiviteter har fått till följd att förväntningarna stegrats. Vid något tillfälle har man från regeringens sida uttryckt förhoppningen att ha klart en strategi under sommaren 2008.

Nu har vi börjat plocka höstkantareller och ännu har regeringen inte presenterat någon strategi.

Min fråga till kulturministern blir med anledning av vad som anförts vad ministern ämnar vidta för åtgärd för att påskynda tillkomsten av en nationell strategi för internationella idrottsevenemang.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-19)