Strandskyddet

Skriftlig fråga 2006/07:1196 av Hagberg, Christin (s)

Hagberg, Christin (s)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1196 Strandskyddet

av Christin Hagberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Strandskyddet har länge varit en omdiskuterad fråga huruvida man ska utöka det eller om man ska minska det. Längs Sveriges kuster så tas mark längst ut mot vattenlinjen alltmer i bruk av privatpersoner eller andra som därmed förhindrar allmänhetens tillträde till vattnet. Medan i andra delar av landet så ser man en utvecklingspotential att man kan erbjuda tomter eller annan verksamhet i dessa attraktiva områden.

Detta är ett problem som ökar och där man också tar olika beslut i våra kommuner många gånger beroende på att man inte klarar av att stå emot nyetableringar.

Det senaste jag läste är anläggandet av en ny golfbana i norra Stockholm där man skulle ta hänsyn till strandskyddet och det naturreservat som fanns där.

Detta har man inte gjort trots att detta var med i bygglovet och detta är också polisanmält.

Min fråga till miljöministern blir därför följande:

Kommer miljöministern att ta initiativ för att få ett strandskydd i Sverige som stärker en fortsatt bra tillgänglighet för allmänheten samt ett bra naturskydd längs våra kuster och andra vattendrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)