strandskyddet

Skriftlig fråga 1999/2000:1214 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 17 juli

Fråga 1999/2000:1214

av Harald Nordlund (fp) till miljöminister Kjell Larsson om strandskyddet

Naturvårdsverket har reagerat mot det stora antalet dispenser som givits för byggande vid skyddade stränder.

På grund av resursbrist har Naturvårdsverket överklagat endast i 37 fall av 10 500 givna dispenser. Vid dispensgivningen, säger Naturvårdsverket, tillämpas inte gällande lagstiftning.

Jag vill därför fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förhindra att kommunerna bryter mot lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-17 Besvarad: 2000-08-17 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-17)