Strandskydd vid byggda dammar

Skriftlig fråga 2018/19:525 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Sverige behöver bygga fler branddammar för att öka beredskapen vid framtida bränder.

Vi behöver också på alla sätt underlätta för ökat byggande genom att minska strandskyddet.

I dag kan personer på landsbygden som vill bygga i närheten av byggda dammar bli hindrade på grund av att man då har strandskyddsregler även vid de gamla byggda dammarna.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Anser ministern att det är rimligt att strandskyddsregler även ska gälla vid byggda dammar, och avser ministern att underlätta för byggnation vid byggda dammar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Överlämnad: 2019-04-11 Anmäld: 2019-04-12 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga