Straffskatt på husbilar

Skriftlig fråga 2019/20:18 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Att ha friheten att kunna resa fritt med husvagn och husbilar är för många en del av den svenska folksjälen. Tyvärr ser det nu ut att bli ett nöje för ett fåtal i Sverige om inte regeringen förändrar WLTP-beskattningen av husbilar. Förra året infördes bonus–malus-systemet, vars syfte är att uppmuntra bilköpare att välja fordon som släpper ut lite eller ingen koldioxid. För fordon som släpper ut mer får man betala mer. Systemet innebar att husbilsskatten höjdes till cirka 14 000 kronor den 1 juli 2018. I stora länder i EU är motsvarande skatt 430 euro per år, så redan i dag är det en kraftig överbeskattning av husbilar jämfört med i andra länder. Nu har en ny testmetod införts, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), för husbilars koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Grundfordonets vikt avgör om avgasutsläppen ska testas enligt reglerna för lätta fordon eller tunga fordon. Husbilar hamnar i samma kategori som tunga långtradare som rullar många fler mil per år.

Vid ett besök hos en husbilssäljare i Gävleborg berättade ägaren till företaget om de stora negativa konsekvenser som en beskattning på  upp till 40 000 kronor per år innebär för företagets kunder. En kund kan ofta vara en barnfamilj som vill semestra i Sverige eller ett par som har sålt sin villa, flyttat till lägenhet men som fortfarande vill ha friheten med att kunna campa i Sverige. Med den planerade chockhöjningen så innebär det stora inskränkningar i vem som har möjlighet att köpa en ny husbil. Om ingen köper ny husbil så kommer det inte heller att finnas några begagnade att köpa i framtiden.

Företaget hade också fyra kunder som har beställt sin husbil efter den information som kom från statliga myndigheter i somras om att skatten inte skulle förändras alls. Det är viktigt att man som husbilsköpare kan lita på en statlig myndighets skriftliga besked.

Med anledning av ovan anförda vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att inte den årliga kostnaden ska bli så stor för husbilar när WLTP beräknas som den nu blir?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-16 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga