Straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet

Skriftlig fråga 2019/20:705 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Gängkriminaliteten blir allt grövre. Mord sker på öppen gata mitt på ljusa dagen. Oskyldiga människor mördas och skadas för livet. För några månader sedan mördades en kvinna – hon blev skjuten i huvudet medan hon höll sitt spädbarn i famnen. Grymheten är ofattbar.

Många av de gängkriminella är under 21 år. I dagsläget får 18–21-åringar straffrabatt då de begår brott, trots att de är myndiga och i många fall mer eller mindre yrkeskriminella.

I september presenterade regeringen ett 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

I punkt 11 går det att läsa följande: Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet. Ungdomsreduktionsutredningens förslag genomförs vad gäller upprepad grov brottslighet där en person i åldern 18–20, som tidigare dömts för brott där minimistraffet är ett års fängelse, ska dömas för ett nytt brott med minimistraffet två års fängelse.

Minimistraffet för grov misshandel är ett och ett halvt års fängelse. Minimistraffet för rån är ett års fängelse. Detta innebär att en brottsling som är mellan 18 och 20 år kan begå rån efter rån efter rån och även i fortsättningen få dagens straffrabatt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att detta ska ändras, eller menar ministern att det är rimligt att en myndig brottsling får straffrabatt för rån efter rån efter rån även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga