Straffrabatten för unga

Skriftlig fråga 2018/19:794 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För en dryg månad sedan frågade jag justitie- och migrationsministern när riksdagen kunde förvänta sig ett förslag om slopad straffrabatt för unga på sitt bord. Svarsdagen sammanföll med remisstidens sista dag, och justitieministerns svar var att beredningen av förslagen skulle fortsätta inom Regeringskansliet samt att regeringen skulle återkomma till riksdagen när det arbetet var färdigt.

Nu har nya uppgifter framkommit om att en spricka finns i regeringen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, där de två partierna har vitt skilda åsikter om hur regeringen bör gå fram i frågan. Splittringen skapar framför allt osäkerhet kring huruvida regeringen faktiskt kommer att lägga fram ett förslag, men även kring hur ett eventuellt förslag kan förväntas se ut.

Den slopade straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år är en viktig reform som innebär att den som är vuxen och begår ett brott också behandlas som vuxen av rättsväsendet. Det är nu drygt ett halvår sedan utredningen presenterade sina förslag, och remissinstanserna har lämnat sina yttranden.

Den senaste tidens våldsvåg med upprepade skjutningar och sprängningar visar att situationen i Sverige är akut. Det kommer att krävas ett brett paket av åtgärder för att åtgärda detta, och den slopade straffrabatten för unga är en viktig reform i kampen mot gängkriminaliteten. Detta har dessutom riksdagen ställt sig bakom.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan vi, mot bakgrund av det anföra, förvänta oss att ministern och regeringen kommer att lämna ett förslag om slopad straffrabatt för unga till riksdagen, och när avser regeringen i sådant fall att lämna förslaget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-18 Anmäld: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga