Strafföreläggande och fängelsestraffet

Skriftlig fråga 2009/10:896 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 14 juni

Fråga

2009/10:896 Strafföreläggande och fängelsestraffet

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I TV4 har det framkommit att Beatrice Ask vill utöka strafföreläggande till att omfatta även fängelse. Det innebär att människor ska kunna sitta i fängelse utan rättegång eller domare som prövar saken. Detta framstår som direkt rättsosäkert och är ett stort avsteg från den rättssäkerhet vi kräver av rättssystemet. Det krävs nu ett klarläggande från justitieminister Beatrice Ask. Jag vill därför fråga:

Har justitieministern för avsikt att utreda om fängelsestraff ska kunna ges i form av strafföreläggande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-14 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)