strafflindring vid utvisningsdom

Skriftlig fråga 2003/04:1492 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 4 augusti

Fråga 2003/04:1492

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om strafflindring vid utvisningsdom

I brottsbalken 29 kap. 5 § finns en bestämmelse som säger att vid straffmätning ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta bland annat om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet utvisas ur riket. Föreligger sådan omständighet får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

I vår lagstiftning betraktas det alltså som "men" att inte få bo i Sverige. Statistik för åren 2001@2003 visar att ca 15 % av de utvisningsdömda får utvisningsbeslutet upphävt och slipper utvisning. I dessa fall har domstolen dömt till lägre straff för att domen innebar utvisning samtidigt som slutresultatet blir att de ändå får stanna i Sverige.

Jag anser att möjligheten att utdöma lägre straff då domen även innebär utvisning bör tas bort. Det är inte rimligt att betrakta det som ett straff att bo i annat land än Sverige.

Är justitieministern beredd att ändra nuvarande lagstiftning så att möjligheten till strafflindring på grund av utvisning i domen tas bort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarad: 2004-08-18 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-18)