Straff för diskriminering

Skriftlig fråga 2008/09:69 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 7 oktober

Fråga

2008/09:69 Straff för diskriminering

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det är oerhört svårt att bevisa att krogar diskriminerar personer med utländsk bakgrund. En grupp juridikstudenter lyckades säkra bevis genom att filma denna typ av händelser. Det ledde till att en krog i Malmö av hovrätten dömdes till att betala 15 000 kronor i skadestånd per person. Högsta domstolen sänkte beloppet till 5 000 kronor per person då den menar att det är olämpligt att någon planerat och avsiktligt kan göra förtjänst på annans av samhället oönskade handling. Det kan låta som en rimlig princip. Dock medför det att krogar riskerar väldigt små skadestånd då de kränker en persons människovärde. Dessutom går det helt mot integrationsministerns politiska ambitioner och deklarationer: att det ska kosta för den som diskriminerar!

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de som diskriminerar ska få ett kännbart straff?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-07 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-15 Svar anmält: 2008-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-15)