Störningsfri tillgång till det marksända tv-nätet i Halland

Skriftlig fråga 2013/14:589 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

I Falkenberg och andra delar av Halland har boende fått stora problem med att ta del av nyhetsutbudet och det övriga utbudet i det marksända tv-nätet. Bland annat får man många gånger ingen bild alls på sin tv-apparat.

En orsak är det mobila 4G-nätet, som stör tv-nätet när sändarmasten är nära eller när tv-masten ligger i samma riktning.

Men det största problemet utgörs av de nya vindkraftsparkerna. När dessa byggs förstärks vingarna med kolfiber för bättre hållbarhet. Materialet stör sändningar i stora områden när tv-masten ligger i samma riktning som vindkraftverken. Den gamla typen av vindkraftverk med glasfiberarmerade vingar påverkade inte sändningarna alls.

Kunderna i det marksända nätet har kontaktat olika myndigheter och instanser, men de har fått mycket dålig hjälp för att få en störningsfri mottagning. Trots problemen måste de betala sin radio- och tv-avgift. Det är nödvändigt att alla hallänningar får störningsfri tillgång till det marksända tv-nätet.

Vilka åtgärder avser it-ministern att vidta för att alla hallänningar ska få störningsfri tillgång till det marksända tv-nätet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-04-29 Överlämnad: 2014-04-29 Besvarad: 2014-05-07 Sista svarsdatum: 2014-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga