Störningar vid militära flygövningar

Skriftlig fråga 2005/06:87 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)

den 6 oktober

Fråga 2005/06:87 av Göte Wahlström (s) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Störningar vid militära flygövningar

Värnandet av tysta miljöer har blivit ett alltmer uppmärksammat miljömål. Buller och höga ljudnivåer påverkar vårt välbefinnande. Hörselproblem och psykiska problem följer i dess spår. Ett extremt exempel på höga ljudnivåer är militära flygövningar. Det är av största vikt att de genomförs på ett sådant sätt att olägenheterna för allmänheten minimeras. Bland andra berörda kommuner, länsstyrelsen och miljöorganisationer måste ges möjlighet att yttra sig innan flygövningar påbörjas i ett område. Ett aktuellt exempel där detta uppenbarligen inte har skett är de övningar som flottiljen i Såtenäs utför och som bland annat berör det viktiga natur- och rekreationsområdet Komosse i Jönköpings län. Bland annat mot bakgrund av detta exempel vill jag fråga:

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att minimera olägenheterna för allmänheten vid militära flygövningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-06 Anmäld: 2005-10-10 Besvarad: 2005-10-12 Svar anmält: 2005-10-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-12)