Störningar i det marksända tv-nätet i Halland

Skriftlig fråga 2013/14:590 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

Allt fler hallänningar har fått problem med att ta del av nyhetsutbudet och det övriga utbudet i det marksända tv-nätet. Detta beror på att DR:s Viborgsändare i Danmark sänder på samma frekvens som SVT i Halmstad och Varberg. Det innebär att i kustområdet, och en bra bit inåt landet, är signalen från Danmark så stark att de svenska sändningarna inte bara störs utan helt slås ut vid vissa väderförhållanden, särskilt vid högtryck.

Att olika länders sändare inte stör varandra ska samordnas mellan länderna, vilket uppenbart inte sker i detta fall.

Det är nödvändigt att alla hallänningar har störningsfri tillgång till det marksända tv-nätet.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att DR:s sändningar inte ska slå ut det marksända tv-utbudet i Halland?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-04-29 Överlämnad: 2014-04-30 Besvarad: 2014-05-07 Sista svarsdatum: 2014-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga