Störningar hos Tele 2 och Comviq

Skriftlig fråga 2018/19:136 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under natten till den 31 januari drabbades Tele 2 och Comviq av omfattande störningar. Störningarna rapporterades av kunder i hela landet. Detta innebar att användare inte kunde använda mobiltelefoner för att ringa samtal,  och att internetuppkopplingar stördes ut. Enligt SOS Alarm ska det, som tur var, fortfarande ha gått att ringa dem.

Mer allvarligt var att trygghetslarm, som används för att snabbt kunna larma hemtjänst, för äldre slogs ut i flera kommuner. Region Västmanland gick under morgonen upp i stabsläge då telefonistörningarna gjorde det svårt att nå fram till vården i regionen. I flera kommuner fick man kalla in extra personal för att, om möjligt, ringa eller åka ut till äldre med trygghetslarm för att kontrollera att allt var bra.

Det är uppenbart att samhällsviktig verksamhet av olika slag är sårbar för störningar. Vi måste arbeta aktivt för att minska denna sårbarhet. Det är en fråga som är angelägen inte bara för det civila utan även för den svenska krisberedskapen i stort. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska sårbarheten för it-störningar hos samhällsviktiga verksamheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga