Storföretags vilja att göra rätt för sig

Skriftlig fråga 2012/13:150 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 28 november

Fråga

2012/13:150 Storföretags vilja att göra rätt för sig

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Com Hem AB är ett företag som levererar tv, bredband och telefoni, så kallad triple-play, via ett eget kabel-tv-nät till många orter i Sverige. Totalt är omkring 1,7 miljoner hushåll anslutna, varav över en halv miljon kunder har bredband. Com Hems marknadsandel uppgår till hela 75 procent av den svenska kabel-tv-marknaden. Företagets omsättning år 2010 var 4,3 miljarder. Resultatet före skatt och finansiella kostnader var 1,8 miljarder, vilket innebär en marginal på nästan 43 procent. Senaste försäljningen skedde förra sommaren, och Com Hems vd säger till TT att köparen BC Partners betalade 16 miljarder kronor. Trots hög vinstmarginal och miljardöverskott betalar kabel-tv-jätten ingen skatt i Sverige. Vinsten trollas bort med hjälp av räntesnurror, eftersom ägarna har varit olika utlandsbaserade riskkapitalbolag. Enligt en morgontidnings näringslivsbilaga innebar det senaste bokslutet att Com Hem fick tillbaka 60 miljoner kronor på skatten. Enligt vd kommer Com Hem inte att betala skatt i Sverige inom överskådlig tid; ett uttalande gjort efter det att regeringen lagt fram sin budget. Detta uttalande antyder fortsatta bekymmer kring ränteavdrag i fråga om företags skatteinbetalningar.

Vilka ytterligare lagstiftnings- eller andra generella åtgärder har statsrådet beredskap för att vidta i den händelse omfattande skattebortfall på grund av internräntor fortsätter att vara ett problem, trots de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-28 Anmäld: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-12-06 Besvarad: 2012-12-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-06)