storföretagens betalningsmoral

Skriftlig fråga 2003/04:1066 av Lindberg, Niclas (s)

Lindberg, Niclas (s)

den 14 april

Fråga 2003/04:1066

av Niclas Lindberg (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om storföretagens betalningsmoral

Nyligen kunde vi läsa i en av våra större dagstidningar om bristande betalningsmoral bland våra större byggföretag. Små och mindre företag inom byggbranschen "tvingas att vänta" på betalning av jobb de har utfört åt de stora byggföretagen. Uppgifter gör gällande att detta inte är en engångsföreteelse utan satt i system, samt att de mindre företagen varken vågar klaga eller anmäla försenade betalningar. Kommande jobb står på spel.

I en tid då diskussion kring moral och etik är högaktuellt, inte minst inom näringslivet, är ett förfarande enligt ovan inte acceptabelt. De mindre företagen utsätts för en orimlig ekonomisk situation.

Min fråga till ministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av uppgifterna om bristande betalningsmoral bland större företag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-14 Anmäld: 2004-04-14 Besvarad: 2004-04-21 Svar anmält: 2004-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-21)