Storföretag och diskriminering

Skriftlig fråga 2012/13:683 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 2 augusti

Fråga

2012/13:683 Storföretag och diskriminering

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

SVT kunde nyligen berätta om hur en kvinna blev trakasserad på ett svenskt storföretags huvudkontor i Stockholm. Hon hade tolv års erfarenhet som ingenjör inom den internationella telekomindustrin när hon fick jobbet i Stockholm.

Hennes kolleger föreläste, enligt SVT-referatet, på fikapausen om hur mycket sämre kvinnor var än de själva på alla sätt och om hur kvinnor bara gjorde dem frustrerade. De sade att kvinnor har en tredjedel av männens intellektuella kapacitet. Om en kvinna frågade dem om något brukade de svara med könsord och att kvinnor inte var värda deras uppmärksamhet. Kvinnan fick också närgångna frågor om sin sexuella läggning, och ämnet diskuterades också vid ett sammanträde där nästan enbart män var närvarande. Enligt facket kom företagets utredning fram till att det inte fanns tillräckligt med bevis för att säga att kvinnan blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Det är en utredning som hon själv inte har fått ta del av. Hon blev sjukskriven och sedan uppsagd.

Nypublicerad statistik från EU visar att en av fem hbt-personer i Sverige har upplevt diskriminering på jobbet under det senaste året.

Att kvinnor och hbt-personer på detta skrämmande sätt kan trakasseras i moderna storföretag i Sverige år 2013 är anmärkningsvärt. Storföretag som vill ha statens och ministrars stöd i exportsatsningar bör som motprestation anamma den kvinnosyn och syn på hbt-frågor som gäller i det offentliga och civila samhällets Sverige.

Genom vilka initiativ avser statsrådet att stärka jämställdhet och motverka diskriminering i svenska storföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-02 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-14)