Storbankernas kreditförluster och svensk ekonomi

Skriftlig fråga 2008/09:702 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:702 Storbankernas kreditförluster och svensk ekonomi

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, räknar med att de svenska storbankernas kreditförluster i före detta Östeuropa kommer att uppgå till runt 100 miljarder kronor. Krisen accelererar också i flera stater. Ungern, Lettland och Ukraina har sökt nödlån från Internationella valutafonden. Serbien och Rumänien väntas följa efter.

Svenska banker kan också göra stora förluster på andra håll. Situationen i Danmark är inte bra för de svenska bankerna. Andra stater på kontinenten med uppblåst fastighetsmarknad har varit Spanien och Storbritannien.

Frågan är vilken påverkan dessa kreditförluster ändå till slut kommer att få på den svenska ekonomin och statskassan. Statsrådets kollega, finansministern, har länge förefallit trosviss i ett slags anda av att ingen av dessa kreditförluster kommer att påverka Sverige och svenskarna. Detta känns alltmer ihåligt. Någon måste ändå slutligen alltid betala.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga om det är statsrådets ställningstagande att de svenska storbankernas kreditförluster utomlands inte kommer att påverka svensk ekonomi och de svenska skattebetalarna negativt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-11 Svar anmält: 2009-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-11)