Störande bilmusik

Skriftlig fråga 2018/19:630 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I flera omgångar har frågan om högljudda bilar tagits upp i riksdagen. Anledningen är att invånare på flera håll i Sverige upprepade gånger fått sina hemmakvällar och sin nattsömn störda av att fordon kör förbi och spelar musik på mycket hög volym med kraftfull ljudanläggning. Det är ett problem som pågår i stort sett dygnet runt alla dagar i veckan, men främst fredag och lördag. Det gäller heller inte bara privatpersoner, utan också flera hotell har vädjat om åtgärder då beteendet stör hotellgäster, vilket på längre sikt får konsekvenser för näringslivet. Både kommuner och polisen har vittnat om en ohållbar situation där alla medel har använts för att få till en förändring, men utan resultat.

Efter en lagändring går det i dag att dömas för oljud på allmän plats, men lagen är svårhanterlig då det inte går att bötfälla bilisten direkt på plats. I dagsläget ska frågan utredas för att åtal ska kunna väckas, något som också kräver bevis för att den misstänkte haft uppsåt att störa. Ett ärende som tar lång tid och i sig inte sätter stopp för den störande verksamheten.

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) har i omgångar rapporterat om uppgivna invånare och en handfallen polis. När jag själv besökt polisen är önskemålet att få möjlighet att kunna rapportera för detta brott med ordningsföreläggande, att det ska finnas stöd för detta i lag och att det är föraransvar. Ett annat alternativ skulle kunna vara att klassa hög musik i bilen som en trafikfara. Detta skulle göra att polisen kunde ingripa direkt och skriva ut böter.

Vid en fråga till inrikesministern 2016 meddelande statsrådet att det för närvarande inte vidtas ytterligare åtgärder men att regeringen följer frågan. Problematiken har sedan 2016 inte blivit bättre utan snarare förvärrats och drabbar allt fler kommuner.

Därför är min fråga till statsrådet Mikael Damberg följande:

 

Vad avser statsrådet att göra för att det ska bli möjligt för polisen att utfärda ordningsbot eller genom trafikförordningen förhindra fordonstrafik med alltför hög musik i bostadsområden och stadskärnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-09 Överlämnad: 2019-05-10 Anmäld: 2019-05-13 Sista svarsdatum: 2019-05-22 Svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga