Stora barngrupper i förskolan

Skriftlig fråga 2012/13:201 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 12 december

Fråga

2012/13:201 Stora barngrupper i förskolan

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Antalet barn i förskolan fortsätter enligt Skolverket att öka. Hösten 2011 var 472 200 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med drygt 14 000 barn jämfört med 2010. Den genomsnittliga barngruppen har inte vuxit under det senaste året, men den kvarstår som väldigt stor. Hösten 2010 fanns 4 800 barngrupper med fler än 21 barn. Det var en ökning med 220 grupper av denna storlek och motsvarade 18 procent av barngrupperna.

En granskning som SVT presenterade den 4 december visar på grupper med mer än 34 barn. Internationell forskning visar att små barngrupper är viktigare än hög personaltäthet för barnens välbefinnande. Ändå går alltså nästan vart femte barn i en grupp som är väldigt stor.

Jag vill fråga statsrådet om hon och regeringen är beredda att skjuta till mer resurser till kommunerna i syfte att minska barngruppernas storlek.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-12 Anmäld: 2012-12-12 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)