Stoppet på Södra stambanan

Skriftlig fråga 2006/07:534 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 23 januari

Fråga

2006/07:534 Stoppet på Södra stambanan

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Orkanen Per drog förra helgen fram över södra Sverige vilket ledde till stora skador på skogen och orsakade såväl stora materiella skador som dödsfall och personskador. Än i dag har många hushåll varken fått tillbaka el eller telefon. Också järnvägstrafiken fick stora problem. Södra stambanan stängdes redan söndagen den 14 januari på förmiddagen och sträckan Hässleholm–Nässjö öppnades inte igen helt förrän fredagen den 19 januari, det vill säga fem dagar senare. Jag anser det vara anmärkningsvärt att den stora tåglinjen Södra stambanan som förbinder Stockholm med Skåne och som är en viktig kommunikationsled för såväl gods som människor, som väljer kollektivtrafiken för att spara miljön, inte kan vara öppen under en så lång tid som fem dagar.

Jag vill fråga statsrådet Åsa Torstensson vad hon avser att göra för att minska sårbarheten på Södra stambanan, så att den inte är stängd under flera dagar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-31 Svar anmält: 2007-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-31)