Stoppandet av investeringar i väg 56

Skriftlig fråga 2017/18:1561 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen beslutade nyligen om den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Förutom att planen var försenad med innebörden att den inte kommer att kunna behandlas av nuvarande riksdag, lyftes även viktiga investeringar i vägnätet ur planen.

Regeringens beslut medför att byggandet av den nya sträckningen av väg 56 stoppas. Ett viktigt vägprojekt som skulle förbättra trafiksäkerheten för människor i Gävleborg och säkerheten för dricksvattentäkten i området får med andra ord nobben av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Varför har statsrådet och regeringen beslutat att ta bort investeringarna i väg 56 i den nationella infrastrukturplanen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-07-02 Överlämnad: 2018-07-03 Sista svarsdatum: 2018-07-17 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga