Stopp för export av krigsmateriel till Colombia

Skriftlig fråga 2008/09:221 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 6 november

Fråga

2008/09:221 Stopp för export av krigsmateriel till Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Mellan januari 2007 och juni 2008 blev minst 535 personer mördade i Colombia av arméns medlemmars enligt människorättsorganisationen CCEEU. Colombias riksåklagare har informerat om att 1 015 personer har mördats och sedan presenterats som döda i strid, det vill säga i konfrontation med Colombias armé, och att det finns 728 av arméns män som är under utredning för falsos positivos. Det innebär att soldater mördar civila personer, som sedan rapporteras som döda i strid. Ytterligare 42 andra har dömts för samma brott.

Riksåklagaren har öppnat 2 878 processer som avser åtal gentemot 934 av arméns medlemmar för mord på beskyddade personer sedan 2001. Colombias president Uribes har beslutat att avskeda 27 officerare och subofficerare från armén, inklusive tre generaler. Arméchefen har avgått. I ljuset av allt detta är det orimligt att det sker någon form av svensk krigsmateriellexport med Colombia.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt han tänker agera för att förhindra att export av svensk krigsmateriel kommer till stånd med Colombia.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-06 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-13 Svar anmält: 2008-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-13)