Stoltenbergrapporten och försvarspolitiken

Skriftlig fråga 2009/10:929 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:929 Stoltenbergrapporten och försvarspolitiken

av Hans Olsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I februari 2009 överlämnade Thorvald Stoltenberg sin rapport "Nordisk samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk" till de nordiska utrikesministrarna. I rapporten presenterades ett antal politikområden och former inom vilka det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet skulle kunna utvecklas och fördjupas. Sedan rapporten överlämnades har Europeiska unionen antagit Lissabonfördraget, vilket bland annat medfört nya förutsättningar på det utrikes- och säkerhetspolitiska området.

Vilka initiativ har försvarsministern tagit för att förverkliga Stoltenbergsrapporten ur ett försvarspolitiskt perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)