Stöldräder mot äldre i Dalarna och samordning av polisinsatser

Skriftlig fråga 2006/07:1581 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 24 augusti

Fråga

2006/07:1581 Stöldräder mot äldre i Dalarna och samordning av polisinsatser

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sedan några år verkar utländska stöldligor från framför allt Östeuropa i Sverige som särskilt har riktat in sig på äldre, försvarslösa offer. Ligorna opererar några dagar i ett län för att sedan åka vidare till nästa eller helt lämna landet. De äldre har valts ut som måltavlor för att de är försvarslösa, samtidigt som de ofta förvarar stora summor pengar och värdesaker i hemmet.

Ett av de drabbade länen är Dalarna. Ett stort antal utländska stöldligor har inriktat sig på att stjäla från äldre personer under sommaren, och ett 30-tal anmälningar har kommit in till polisen i Dalarna. Ett problem i polisens arbete är att det inte finns något samordningssystem för att överblicka stöldräder i intilliggande län. Spåren slutar vid länsgränsen vilket ger stöldligorna ett ständigt försprång. Nästan innan de första anmälningarna är inlämnade till polisen har förövarna lämnat länet.

Stölderna är oerhört fräcka. Ofta bevakar stöldligorna bankomater eller banklokaler, för att sedan följa efter äldre som har tagit ut större summor pengar. De kan även uppträda som försäljare eller hemtjänstpersonal som tvingar sig in i de äldres hem och genomsöker det på värdesaker. Inte bara innebär detta ekonomiska och känslomässiga förluster av värdesaker, utan de äldre kränks i sina egna bostäder. De blir rädda för att röra sig som tidigare i samhället och i det egna hemmet. Det är därför viktigt att dessa äldre brottsoffer nu får samhällets stöd.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förbättra samordningen mellan länspolisdistrikt så att denna typ av utländsk brottslighet kan minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-24 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-07 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-07)