Stödutbetalning från Jordbruksverket

Skriftlig fråga 2019/20:298 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Jordbruksverket ansvarar för att betala ut medel från landsbygdsfonden till lantbrukare och till olika projekt på landsbygden. I landsbygdsfonden finns också pengar till utbyggnad av bredband på landsbygden. Bredbandspengarna söks av fiberföreningarna, som har betytt mycket för fiberutbyggnaden i hela Sverige. 

Ska Sverige nå bredbandsmålen som är uppsatta behöver staten se till att dess myndigheter fungerar. Flera fiberföreningar har drabbats av långa handläggningstider och att det tar lång tid innan stöd betalas ut från Jordbruksverket. 

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är därför:

 

Vad gör statsrådet för att stödmedlen för bredbandsutbyggnaden hos Jordbruksverket snabbare och effektivare ska betalas ut till fiberföreningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-31 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga