Stödpengar till mjölkbönder

Skriftlig fråga 2011/12:480 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 22 mars

Fråga

2011/12:480 Stödpengar till mjölkbönder

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Näringsminister Annie Lööf har varit på besök hos en aktiv mjölkbonde. Han har redovisat sin situation och sagt att ”det viktiga är att premiera aktiva jordbrukare och förenkla regler”.

Efter besöket har ministern fastslagit ”att besöket bekräftar att vår linje är riktig”.

Jag vill därför fråga näringsministern vad som bekräftats och vilka åtgärder hon vidtagit för att förenkla regler för småföretagare inom jordbruket.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Svar anmält: 2012-03-29 Besvarad: 2012-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-29)