stödköp från försvarsindustrin

Skriftlig fråga 1998/99:421 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)
Fråga 1998/99:421 av Berit Jóhannesson (v) till försvarsministern om stödköp från försvarsindustrin

den 4 mars

 

Enligt uppgifter i Finanstidningen den 2 mars planerar regeringen att stödköpa försvarsmateriel för storleksordningen 3 miljarder under åren fram till år 2001.

Inför 1999 års budget beslöt s, mp och v att bevilja en anslagskredit till Försvarsmakten på 2 miljarder kronor under 1999. Vinterns försvarsuppgörelse mellan c och s gäller för åren 2002 till 2004. Den innebär besparingar om 4 miljarder kronor per år i tre år men med ett omställningsbidrag på 4 miljarder kronor fördelat på år 2002 och 2003. I pressmeddelandet efter uppgörelsen framhåller socialdemokraterna:

"Eventuella likviditetsproblem framtill år 2002 skall hanteras genom främst utnyttjandet av anslagskredit, förskjutningar mellan budgetår eller förskjutna materielleveranser. Detta är helt i enlighet med budgetlag och övriga ekonomiadministrativa föreskrifter. Dessutom skall det omställningsbidrag som utgår år 2002 respektive år 2003 också kunna hantera eventuella kvarvarande ekonomiska problem från åren 1999-2001."

Uppgifterna i Finanstidningen ger en annan bild och allmänheten ges ett förvirrat intryck av vad som beslutats.

Min fråga till försvarsministern är:

 

Vilka initiativ är försvarsministern beredd att ta för att allmänheten och Försvarsmakten skall vara bättre informerade om överenskommelsens innebörd?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-03-04 Anmäld: 1999-03-09 Besvarad: 1999-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga