stödet till krisårgångarna

Skriftlig fråga 1997/98:812 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:812 av Owe Hellberg (v) till inrikesministern om stödet till krisårgångarna

I frågestunden vecka 22 påstod ministern att Vänsterpartiet i bostadsutskottet gett stöd till ett borgerligt förslag när det gäller hjälp och stöd till de s.k. krisårgångarna, dvs. det byggda från 1989 och framåt. Vänsterpartiets förslag skulle dessutom vara mindre fördelaktigt än regeringens förslag som numera även stöds av Centerpartiet.

Påståendena är felaktiga och desinformerande. Vänsterpartiets alternativ är fristående från alla andra partiers förslag och innebär frysta räntebidrag och stopp för infasningen av fastighetsskatten för just årgångarna 1989 och framåt. Detta motsvarar minskade hyreshöjningskrav om ca 500 kr/månad för en trerummare i hyresrätt byggd under dessa år. Regeringens förslag om fastighetsskattesänkning från 1,7-1,5 % och frysta räntebidrag motsvarar minskade hyreshöjningskrav om ca 250 kr/månad för samma bostad. Det innebär dessutom sänkt fastighetsskatt för lyxvillor med sjötomt med ca 1 000 kr/månad. Regeringens förslag är betydligt kostsammare än Vänsterpartiets och dessutom fördelningspolitiskt helt oacceptabelt.

Enligt SABO, de kommunala bostadsbolagens intresseorganisation så kommer avtrappningen av räntebidragen och infasningen av fastighetsskatten i två steg de närmaste åren, betyda hyreshöjningskrav för krisårgångarnas hyresrätter med 1 000-1 300 kr/månad under de närmaste fem åren.

Min fråga till ministern blir då följande:

Avser ministern komma med förslag som lindrar eller förhindrar dessa orimliga hyreshöjningskrav?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-11 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga