stödet till idrotten ur jämställdhetsperspektiv

Skriftlig fråga 1998/99:244 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:244 av Carina Hägg (s) till statsrådet Ulrica Messing om stödet till idrotten ur jämställdhetsperspektiv

den 14 januari

Idrottsutredningen föreslår enligt uppgift hårdare tag mot de idrottsförbund som inte aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor. Att koppla ihop regeringens ambition på jämställdhetsområdet med nivån på de ekonomiska bidragen är ett mycket efterlängtat förslag. Vi vet att idrotten inte i dag fördelar sina resurser på ett jämställt sätt och vi vet även att målen på jämställdhetsområdet, lika lite som på andra samhällsområden, inte uppnås utan politiska åtgärder och större medvetenhet bland de berörda. När vi talar om resurser till idrotten så handlar det inte bara om direkt ekonomiskt stöd i form av kronor och ören. Nej, det omfattar också träningstider, ledarstöd och utrustning. Det som ofta upplevs som svårt att genomföra i praktiken är den omfördelning av nuvarande resurser som krävs. Jämställd idrott kräver jämställd fördelning av resurser, vilket i sin tur leder till att männen måste avstå en del av sina resurser till förmån för de 40 % av Sveriges aktiva idrottare som är kvinnor. Men det finns ytterligare ett stort hinder för dem som vill driva denna fråga, inte minst lokalt i våra olika kommuner. Bristen på statistik, om hur de sammanlagda resurser som fördelas lokalt faller ut, är alltför ofta skriande och förhindrar en nödvändig objektiv granskning av förhållandena och eventuella framsteg. I denna delfråga om statistiska uppgifter skulle en dialog mellan företrädare för landets kommuner och regeringen kunna bidra till att få frågan att ta ytterligare ett steg framåt.

Min fråga är om idrottsminister Ulrica Messing har haft kontakter med företrädare för landets kommuner i syfte att påskynda en statistik som beskriver det samlade stödet till idrotten ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-01-14 Anmäld: 1999-01-19 Besvarad: 1999-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga