Stödet till En bok för alla

Skriftlig fråga 2006/07:1470 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1470 Stödet till En bok för alla

av Lennart Axelsson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

En bok för alla fick på onsdagen den 20 juni 2007 besked från Kulturdepartementet att regeringen inte tänker ge något stöd alls till förlaget från 2008! Tidigare har regeringen aviserat att man ville ta bort stödet till utgivningen av vuxenböcker men nu kom alltså det mycket överraskande beskedet att hela stödet försvinner. Inte heller utgivningen av barnböcker kommer att stödjas från den 1 januari 2008.

I en interpellationsdebatt tidigare i år gav statsrådet följande yttrande: ”Att vinna vuxenläsare är dock ett mycket långsiktigt arbete, som måste börja tidigt – nämligen bland barnen. Som jag ser det är det här staten har sin viktigaste uppgift: att se till att barn och ungdomar så tidigt som möjligt möter litteraturen och stimulera till läsning på alla tänkbara sätt.”

Runt om i landet – på bibliotek, familjecentraler, i skolor etcetera – pågår massor med verksamheter som med hjälp av den billiga kvalitetslitteraturen från En bok för alla har kunnat göra precis det som statsrådet säger vara regeringens viktigaste uppgift.

Min fråga är:

På vilket sätt kommer kulturministern att främja våra barns läsande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarad: 2007-07-18 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-18)