Stödet till brottsoffer

Skriftlig fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt en granskning av Sveriges Radio (den 31 december 2017) får allt färre personer som anmäler brott hjälp av Brottsofferjouren. Sedan 2014 har direktförmedlingen från polisen minskat med närapå 40 procent.

Enligt Brottsofferjourens generalsekreterare Eva Larsson började minskningen i samband med polisens omorganisation för tre år sedan. Enligt henne är det färre poliser som arbetar med brottsofferförmedlingen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att landets brottsoffer ska få hjälp via Brottsofferjouren?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-01-03 Överlämnad: 2018-01-04 Sista svarsdatum: 2018-01-10 Svarsdatum: 2018-01-12 Anmäld: 2018-01-16
Svar på skriftlig fråga