Stöd till veteraner

Skriftlig fråga 2015/16:1575 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den statliga Veteranutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande 2014, uppmärksammade brister i samverkan mellan olika myndigheter, kommuner och landsting när det kommer till stöd och vård av skadade veteraner. Sedan Kongokrisen på 1960-talet har närmare hundra tusen svenskar tjänstgjort i internationella insatser i pågående och potentiella konflikthärdar.

Bland de svåraste beslut som en riksdagsledamot fattar är de beslut som handlar om att skicka män och kvinnor till områden med risk för deras liv. Att garantera dem ett värdigt mottagande efter slutförd tjänstgöring är därför en viktig fråga.

Det återstår mycket arbete för att garantera bästa möjliga förutsättningar för att samhällets institutioner ska kunna ge veteraner och deras anhöriga det stöd de bör ha rätt till. Försvarsmakten för ännu inte veteranstatistik, vilket försvårar för andra aktörer att få kunskap om veteransoldaters hälsa och livssituation. Det försvårar även forskningen.

Det finns ett samarbetsavtal mellan Försvarsmakten och Karolinska sjukhuset. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har deltagit i utvecklandet av veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men våra veteraner finns i hela landet, och därför finns förslag som att utveckla regionala kunskapscentrum för vård och rehabilitering av veteraner, detta för att stärka kompetensen hos landsting och regioner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra förutsättningarna för stöd till och vård av skadade veteraner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-08 Överlämnad: 2016-09-09 Anmäld: 2016-09-13 Svarsdatum: 2016-09-21 Sista svarsdatum: 2016-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga