Stöd till Vasamuseet

Skriftlig fråga 2019/20:1264 av Cecilia Engström (KD)

Cecilia Engström (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Vasamuseet är det mest besökta museet i Skandinavien. Det är helt finansierat av egna intäkter och beroende av betalande besökare. När dessa nu uteblir står museet inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Museet är stängt och får därmed inga intäkter. Museet befarar att de kommer att behöva varsla många av sina anställda, vars kompetenser är svåra att ersätta den dag som museets verksamhet åter öppnas.

Det pågår ett ständigt bevarandearbete av regalskeppet Vasa för att motverka träets naturliga nedbrytningsprocess och bevara kulturarvet. Dessutom behöver den vagga Vasa ligger i bytas ut eftersom att den nuvarande vaggan avlastar skeppet på fel sätt. Utan stöd är det ett unikt kulturarv och ett av Sveriges starkaste besöksmål som hotas.

Trots det har Vasamuseet inte fått någon extra stödinsats i den här svåra situationen som coronapandemin har skapat.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hjälpa Vasamuseet i den situation som nu råder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-27 Överlämnad: 2020-04-28 Anmäld: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga