Stöd till upprustning av miljonprogramsområden

Skriftlig fråga 2009/10:178 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 11 november

Fråga

2009/10:178 Stöd till upprustning av miljonprogramsområden

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Miljonprogrammets bostäder är i stort behov av upprustning och modernisering. Detta beräknas kosta omkring 270 miljarder kronor enligt uträkning av SABO, men fastighetsägarna saknar ekonomiska resurser till en så omfattande renovering.

Modernisering av miljonprogramsområden skulle öka attraktionskraften i bostäderna och göra dem energieffektiva. Studier från bland annat Gårdsten i Göteborg visar att upprustningen inte bara är företagsekonomiskt, utan även samhällsekonomiskt lönsam. Dessutom skulle den skapa en välkommen sysselsättning för många i byggbranschen.

Har statsrådet för avsikt att bidra med statligt stöd till denna viktiga investering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-11 Anmäld: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-25 Besvarad: 2009-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)