Stöd till trillingföräldrar

Skriftlig fråga 2005/06:1047 av Pålsson, Margareta (m)

Pålsson, Margareta (m)

den 20 februari

Fråga 2005/06:1047 av Margareta Pålsson (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Stöd till trillingföräldrar

Det är inte enkelt att ta hand om ett nyfött barn ens för två föräldrar. Två barn födda samtidigt är än mer komplicerat, och när det handlar om trillingfödslar blir situationen för många föräldrar övermäktig.

För en ensamstående förälder är tre nyfödda barn en utmaning som få klarar av. På senare tid har det framkommit fall där en ensamstående mor riskerat att få sina barn omhändertagna för att hon inte bedömdes klara av dem på egen hand. Detta trots att hon vädjat hos socialtjänsten om stöd och avlastning men inte fått någon hjälp.

Ett föräldrapar som fick trillingar ansökte hos sin hemkommun om hjälp i hemmet men fick detta avslaget. Även om de får rätt i högre instans kommer processen att ha tagit så lång tid att det mest akuta skedet då hjälpen behövdes som bäst är förbi.

I ytterligare andra kommuner fungerar stödet till nyblivna trillingföräldrar utmärkt.

Det kan omöjligen vara mänskligt rimligt eller samhällsekonomiskt försvarbart att neka trillingföräldrar stöd den första tiden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att alla nyblivna föräldrar till trillingar får stöd och hjälp den första tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-08 Svar anmält: 2006-03-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-08)