Stöd till soldater i utlandstjänst

Skriftlig fråga 2008/09:664 av Engle, Kerstin (s)

Engle, Kerstin (s)

den 25 februari

Fråga

2008/09:664 Stöd till soldater i utlandstjänst

av Kerstin Engle (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

En rapport från Göteborgs universitet visar att var fjärde soldat i utlandsstyrkan har problem, kvinnorna är överrepresenterade.

Enligt beslut i riksdagen ska vi skicka ut fler soldater i internationell tjänst. De soldater som skickas ut i fredsskapande åtgärder på uppdrag av EU och FN möter många svåra och farliga situationer. Våra svenska soldater är kända för att vara välutbildade och gör ett mycket bra jobb. De måste få allt stöd som behövs under och efter insatsen.

I höstas presenterades utredningen En svensk veteranpolitik med många bra förslag för att stötta soldaterna och deras familjer. Handling för att förbättra stödet till soldater i utlandsstyrkan brådskar. Det är helt orimligt att den som gör en insats för Sverige och världen drabbas av psykisk ohälsa och andra problem. Soldaterna har rätt att få allt stöd de behöver.

Min fråga till försvarsministern är därför hur han avser att utredningens förslag ska resultera i ett bättre stöd för våra soldater i utlandstjänst och när resultatet föreligger.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Besvarad: 2009-03-04 Svar anmält: 2009-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-04)