stöd till södra Norrlandskusten

Skriftlig fråga 2004/05:1526 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 28 april

Fråga 2004/05:1526

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Ulrica Messing om stöd till södra Norrlandskusten

Statsministern utlovade i en debatt i januari 2004 ett stödpaket till södra Norrlandskusten utifrån det besvärliga läge som uppstått i samband med nedläggningar inom IT-sektorn. Sysselsättningsläget generellt, framför allt i Gävleborgs län, är det sämsta i landet. Statsrådet Messing fick uppdraget att ta fram ett sådant paket som berörde en rad områden.

Efter mycket om och men så presenterade ministern ett paket hösten 2004. På en presskonferens utlovades åtgärder för ca 170 miljoner kronor. Genomförandet går långsamt och hittills är det bara en mindre del, ca 40 miljoner kronor, som realiserats i någon form. Flera av åtgärderna kan få stor betydelse för sysselsättningen i området, men även i övriga Sverige, till exempel utveckling av bredbandstjänster och satsning på Gävle hamn.

Genomförandet av flera av åtgärderna kräver tydligare direktiv till berörda myndigheter och verk för att de ska ändra i sin planering till förmån för de åtgärder som utlovats. Regeringen har inte genomfört dessa ändringar.

Med anledning av det ovan framförda, ställer jag följande fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de utlovade insatserna för södra Norrlandskusten snabbt ska kunna realiseras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-28 Anmäld: 2005-04-28 Besvarad: 2005-05-04 Svar anmält: 2005-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-04)