Stöd till småskalig matproduktion

Skriftlig fråga 2011/12:435 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 29 februari

Fråga

2011/12:435 Stöd till småskalig matproduktion

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den småskaliga matproduktionen har stor betydelse för att bibehålla hantverkskunnandet inom matproduktion och för att kunna erbjuda konsumenterna hälsosamma produkter av hög kvalitet. För landsbygden innebär småskalig matproduktion nya möjligheter till sysselsättning och därmed till byarnas överlevnad. Därför är det positivt med jordbruksministerns engagemang i den småskaliga matproduktionen.

Ett sätt att göra mathantverket känt är att presentera verksamheten på mässor. Mässan Smaklust är en manifestation av kvalitetsmat, där konsumenter och mathantverkare möts. Mässan har hittills genomförts två gånger och tagits mycket positivt emot av allmänheten. Mathantverkarna har jobbat hårt med förberedelserna inför årets mässa, men nu står det klart att den inte kan genomföras.

Anledningen till detta är uteblivet stöd från olika länsstyrelser i landet som mässan är beroende av. Småskalig matproduktion kan ännu inte själv bära alla kostnader för ett stort evenemang.

Uppenbart delar inte länsstyrelserna – regeringens förlängda arm ute i landet – regeringens ambitioner att göra Sverige till ett nytt matland.

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder för att den småskaliga matproduktionen runt om i landet även får stöd av länsstyrelserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-29 Anmäld: 2012-02-29 Besvarad: 2012-03-06 Svar anmält: 2012-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-06)